บริษัท โอเรียนทอล สเปเชียลสตีล จำกัด

ศูนย์นำเข้าจัดจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ

จำหน่ายเหล็กเกรดพิเศษ

เราคือ Dealer ผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง และเพื่อความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่เราจัดจำหน่าย เราคัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตที่มีเครื่องจักรทันสมัย และได้รับการยอมรับ ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมกับการส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องเหล็ก เข้าไปเยี่ยมชมตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กที่เป็นคู่ค้าของเรา อีกทั้งเหล็กทุกชิ้นที่เรานำเข้ายังมีใบ certificate รับรองคุณภาพซึ่งลูกค้าสามารถขอเรียกดูได้ดังคำมั่นของเราที่ว่า

“ที่นี่ คุณจะพอใจ คุณภาพ ราคา และบริการ”

OSS มีนำเข้า-จัดจำหน่ายเหล็ก project พิเศษ
จาก SHIJIAZHUANG

ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป

ชื่อบริษัท: บริษัท โอเรียนทอล สเปเชียลสตีล
สถานที่ตั้ง: 63/14 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2 กม.16.5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 0-2451-3331, 0-2451-3332
โทรสาร : 0-3481-3926 (ฝ่ายบัญชี), 0-3481-3927 (ฝ่ายขาย)
อีเมล : sales@oss.co.th (ฝ่ายขาย) account@oss.co.th (ฝ่ายบัญชี)
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท
ก่อตั้งเมื่อ : 4 กรกฏาคม 2537
ประเภทธุรกิจ : 
ซื้อมาขายไป
สินค้าหลัก : 
เหล็กพิเศษ (เหล็กทำแม่พิมพ์ , เหล็กทำอะหลั่ย, เหล็กทำชิ้นงาน)
นโยบายบริษัท: 
ที่นี่คุณจะพอใจ คุณภาพ ราคาและบริการ

Company Information

Name: Oriental Special Steel Ltd.
Location: 63/14 Moo 1 Rama II Km.16.5 Road Bangnumjued, Muang, Samutsakorn 74000,Thailand
Tel : 0-2451-3331, 0-2451-3332
Fax : 0-3481-3926 (ฝ่ายบัญชี), 0-3481-3927 (ฝ่ายขาย)
Email : sales@oss.co.th (Sales) account@oss.co.th (Accounting)
Capital : 30 Million Baht
Establish : July 4,1994
Business type :
Steel importer and distributor
Core products :
Special Steel ( Tool Steels, Machinery Steels, Steel Parts)
Policy:
Customer satisfaction is our prime concern

Our Belief…

เหล็กคือวัสดุพื้นฐานอันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าล้วนกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองและยกระดับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ …ด้วยความตระหนักถึงคุณประโยชน์ ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของโลหะที่เรียกว่า  ‘เหล็ก’ นั้น OSS จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจัดหาเหล็กเกรดพิเศษต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง มาจัดจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ด้วยบริการที่เข้าถึงได้ ซึ่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราดำเนินธุรกิจด้วยความภาคภูมิใจภายใต้หลักความเชื่อที่ว่าการจัดหาเหล็กที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบคือปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนทางอ้อมที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนเราให้ดียิ่งขึ้น

 

Contact us

Tel: 0-2451-3331 / 0-2451-3332
Email: sales@oss.co.th
http://www.oss.co.th – จำหน่ายเหล็กเกรดพิเศษ